Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.09.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem w odcinkach siedmiometrowych dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/ZP-33/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 22.10.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-81/ZP-31/2009
Przedmiot umowy: Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem w odcinkach siedmiometrowych dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: WPHUP RUREX Sp. z o.o., 41-906 Bytom, ul. Techniczna 4
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów