Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.09.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z podziałem na dwa zadania: zad.1) Dostawa 3 szt. samochodów osobowych. Zad.2)Dostawa 3 szt. samochodów osobowych wielozadaniowych, klasy kombi van
Numer postępowania / zamówienia:
ZP9IX/09
Wadium:
nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Zad.1)
Data zawarcia umowy: 29.10.2009 r.
Numer umowy: 127/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: AUTO-RES Sp.z o.o. ul.Rejtana 65, 35-595 Rzeszów
Przedmiot umowy: Dostawa 3 szt. samochodów osobowych.
Zad.2)
Data zawarcia umowy: 29.10.2009 r.
Numer umowy: 128/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Sztukowski” Sp. z o.o. Topola Mała 72A, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Przedmiot umowy: Dostawa 3 szt. samochodów osobowych wielozadaniowych, klasy kombi van.
Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych