Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
26.05.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, analizą finansową, analizą wrażliwości, analizą ryzyka i analizą oddziaływania na środowisko dla zadań inwestycyjnych: 1. Obwodnica Podegrodzia 2. Obwodnica Dobczyc 3. Modernizacja drogi woj. nr 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I - część I: Modernizacja drogi woj. nr 956 Biertowice - Zembrzyce i modernizacja drogi woj. nr 955 Sułkowice - Jawornik 4. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 956/955/967 Biertowice - Łapczyca etap I - cz. II: Modernizacja dr. woj. 967 na odcinku Myślenice - Łapczyca - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką 6. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP4V/09
Wadium:
nie wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania: