Data publikacji:
22.06.2015
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Remont nawierzchni DW 768 w m. Sokołowice
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-1-1/15
Wadium:
Nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • Ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • zal nr 7 wzor gwarancje
 • zal nr 6 wzor umowy
 • zal nr 5 oswiadczenie
 • zal nr 4 oswiadczenie
 • zal nr 3 oswiadczenie
 • zal nr 2 1 kosztorys ofertowy
 • zal nr 2 wzor oferty
 • OPZ
 • SIWZ
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy : 20.07.2015
Numer umowy : 6/2015/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Drogowców 1 39-200 Dębica
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

W. Kozerski