Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
13.10.2015
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
"Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania na zimno"
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-1-9/15
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 22/2015/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 09 listopada 2015 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania na zimno”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Rejon Robót Drogowych DROG–BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-566 Alwernia ul. I. Krasickiego 18A

Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.