Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
13.05.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami p.n.: 1) "Stabilizacja osuwisk w m. Gromnik" 2) "Zabezpieczenie osuwiska w m. Grywałd"
Numer postępowania / zamówienia:
ZP3V/09
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Zadanie numer 1:
Data zawarcia umowy: 03.06.2009 r.
Numer umowy: 70/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: p. Józef Mendyka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "MENBUD", Stróżówka 465, 38-300 Gorlice
Przedmiot umowy: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n.: Zadanie nr 1: "Stabilizacja osuwisk w m. Gromnik"

Zadanie numer 2:
Data zawarcia umowy: 03.06.2009 r.
Numer umowy: 71/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: p. Józef Mendyka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "MENBUD", Stróżówka 465, 38-300 Gorlice
Przedmiot umowy: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n.: Zadanie nr 2: "Zabezpieczenie osuwiska w m. Grywałd"
Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treśc umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.