Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko – Szczawnica w zakresie budowy ronda na połączeniu dróg: wojewódzkiej nr 969, powiatowej K1636 i gminnej oraz wykonania odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 969 w Krościenku nad Dunajcem”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-01-VI/2009
Wadium:
30 000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
NUMER UMOWY: 47/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 18 sierpnia 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zając, 34-608 Kamienica 477.
PRZEDMIOT UMOWY: „Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko – Szczawnica w zakresie budowy ronda na połączeniu dróg: wojewódzkiej nr 969, powiatowej K1636 i gminnej oraz wykonania odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 969 w Krościenku nad Dunajcem”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.