Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Remont wiaduktu nad torami PKP w m. Bochnia – zaprojektuj i wybuduj
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-16/RJ/2009
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 15.06.2009 r
Numer umowy : RDW-J-V- 25/2009
Remont wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Bochnia – zaprojektuj i wybuduj
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : POLWAR SA 80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 2
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice