Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
13.03.2018
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Bieżące utrzymanie trasy rowerowej na terenie RDW Kraków, z/s w Zabierzowie.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-1/18
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
21.03.2018 godz 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr : 4/2018/RDWK z dn; 09.04.2018
Przedmiot umowy : Bieżące utrzymanie trasy rowerowej na terenie RDW Kraków, z/s w Zabierzowie.
Strony umowy : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A ,32-080 Zabierzów
Wykonawca ; Agro Kom Michał Kania ,34-113 Paszkówka ul.Pałacowa 28
Oryguinał umowy znajduje się w siedzibie Zamawiasjącego adres j/w- pokój nr 7