Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.04.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c drogi wojewódzkiej nr 971”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-03-IV/2009
Wadium:
3 000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
NUMER UMOWY: 31/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 23 czerwca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno, Mlýnská 68, powiat Brno-Miasto, kod poczt. 602 00 - oddział Spółki Akcyjnej: Ostrava – Přívoz, kompleks ČD, Palackého 105, kod poczt. 702 00, Nr identyfikacyjny: 253 17 628, Republika Czeska
PRZEDMIOT UMOWY: „Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c drogi wojewódzkiej nr 971”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.