Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
21.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781 Chrzanów – Targanice etap 2”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-5/20
Wadium:
40000,00 czterdzieści tysięcy złotych 00/100
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
05.08.2020.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr : 148/2020/ZDW z dn: 26.08.2020.
Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul.Głowackiego 56 ,30-085 Kraków.
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD Spytkowice ul.Zamkowa 3 ,34-116 Spytkowice.
Przedmiot umowy :Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781 Chrzanów – Targanice etap 2”
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW- RDW Kraków Zabierzów ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów