Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.08.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części – Część II: droga wojewódzka nr 969 – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-61/21
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Umowa:
Numer umowy: 211/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 02.09.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części – Część II: droga wojewódzka nr 969 – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k. Kamienica 1000, 34-608 Kamienica

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych