Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.09.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-65/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
20.09.2021 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bb6c77dd-0ad8-4f82-83e6-82fc5d0dcf46
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie65.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
1. Numer umowy : 237/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 11.10.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych – z podziałem na części: Część nr 1 - DW 933"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ROAD SERVICE Jerzy Fojcik ul. Lenartowicza 37/13, 43-300 Bielsko-Biała

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

2. Numer umowy : 238/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 11.10.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych – z podziałem na części: Część nr 2 - DW 956"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ROAD SERVICE Jerzy Fojcik ul. Lenartowicza 37/13, 43-300 Bielsko-Biała

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.