Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
19.05.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-28/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
30.05.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/24a4d20a-22fd-4380-bf40-e1d27315c456
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie28.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Część 1
Numer umowy: 202/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 01.07.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 1 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Poronin – Nowy Targ – Sromowce Niżne
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Mateusz Migacz PROMM ul. 1 Brygady 34/5, 33-300 Nowy Sącz
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

Część 2
Numer umowy: 203/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 01.07.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 2 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Krościenko nad Dunajcem – Jazowsko
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Mateusz Migacz PROMM ul. 1 Brygady 34/5, 33-300 Nowy Sącz
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

Część 3
Numer umowy: 204/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 01.07.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 3 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Stary Sącz oraz EuroVelo11 odc. Barcice – Nowy Sącz – Wielogłowy
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Mateusz Migacz PROMM ul. 1 Brygady 34/5, 33-300 Nowy Sącz
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

Część 4
Numer umowy: 205/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 01.07.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 4 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Tarnów: EuroVelo11 odc. Czchów – Wróblowice
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: BECOOL Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 10, 48-200 Prudnik
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

Część 5
Numer umowy: 206/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 01.07.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 5 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Tarnów: EuroVelo4, VeloDunajec odc. Ostrów – Wietrzychowice, WTR odc. Kopacze Wielkie – Szczucin
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: BECOOL Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 10, 48-200 Prudnik
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

Część 6
Numer umowy: 207/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 01.07.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 6 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Jakubowice: WTR odc. Wola Zabierzowska – Kopacze Wielkie, EuroVelo4 odc. Majkowice – Bogucice, VeloRaba odc. Mikluszowice – Niedary
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: TOM-BUD Budownictwo Wodno-Inzynieryjne Paulina Tomala-Łukasik ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 25L/9, 31-234 Kraków
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

Część 7
Numer umowy: 208/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 01.07.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 7 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Myślenice: EuroVelo4 odc. Niepołomice – Wola Zabierzowska
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: F.H.U. ADIM Pomoc Drogowa Adam Kruszyna Biskupice 134, 32-020 Wieliczka
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

Część 8
Numer umowy: 209/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 01.07.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 8 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Kraków: WTR odc. Broszkowice – Oleśna i odc. Brzeźnica – Kopanka
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: INFERNO Sp. z o.o. Pogórze ul. Goruszki 31, 43-430 Skoczów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.