Data publikacji:
24.10.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-109/22
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy
Umowa:
Numer umowy : 335/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 02.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ROL Andrzej Rol ul. Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta