Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) w obszarze usługi prywatnej chmury obliczeniowej systemu MKA
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-117/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
18.11.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d0077bf-e36f-42a0-99e0-94433631132d
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie117.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy : 361/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 25.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu centralnego zarządzającego systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) w obszarze usługi prywatnej chmury obliczeniowej systemu MKA"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp. J. ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.