Data publikacji:
17.08.2010
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach – zamówienie uzupełniające do umowy nr RDW-J-V-10/2010 z dnia 12.04.2010r
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-1-11/10
Umowa:
Data zawarcia umowy : 11.08.2010r.
Numer umowy : RDW-J-V-31/2010
Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach – zamówienie uzupełniające do umowy nr RDW-J-V-10/2010 z dnia 12.04.2010r
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Zakład Inżynieryjno – Budowlany KAROŃ Kąpiele Wielkie 269, 32-340 Wolbrom
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

W. Kozerski