Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 781 w m. Płaza
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-29/2009
Wadium:
10.000,00
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr -RDW-K-V-36/2009 z dn:25.08.2009 Zamawiający :
Strony umowy ; ZDW-w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce ul.Sucha 44
Wykonawca :
Franciszek Fryc-Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD
34-116 -Spytkowice ul.Zamkowa 3
Orginał umowy znajduje się w siedzibie RDW Kraków pok.nr 5.