Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 301
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-134/22 Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienna w m. Polany roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-127/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
3 ZDW-DN-4-271-122/22 Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-121/22 Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
5 ZDW-DN-4-271-120/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy... usługi
6 ZDW-DN-4-271-119/22 Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń... usługi
7 ZDW-DN-4-271-111/22 Obwodnica Brzeszcz – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie... usługi
8 ZDW-DN-4-271-104/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
9 ZDW-DN-4-271-99/22 Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń... usługi
10 ZDW-DN-4-271-100/22 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie RDW Tarnów – z... usługi
11 ZDW-DN-4-271-94/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
12 ZDW-DN-4-271-88/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
13 ZDW-DN-4-271-82/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-74/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
15 ZDW-DN-4-271-71/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
Strona 1 z 21