Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 319
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
301 ZDW-DN-4-271-122/22 Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
302 ZDW-DN-4-271-123/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
303 ZDW-DN-4-271-128/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
304 ZDW-DN-4-271-135/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 –... roboty budowlane
305 ZDW-DN-4-271-130/22 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
306 ZDW-DN-4-271-127/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
307 ZDW-DN-4-271-134/22 Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienna w m. Polany roboty budowlane
308 ZDW-DN-4-271-136/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 2 –... roboty budowlane
309 ZDW-DN-4-271-133/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
310 ZDW-DN-4-271-2/23 Rozbudowa funkcjonalności systemu centralnego zarządzającego... usługi
311 ZDW-DN-4-271-1/23 Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
312 ZDW-DN-4-271-3/23 Wprowadzenie języka ukraińskiego do elementów systemu Małopolska... usługi
313 ZDW-DN-4-271-7/23 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
314 ZDW-DN-4-271-10/23 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
315 ZDW-DN-4-271-13/23 Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
Strona 21 z 22