Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DI-3-271-13/12 „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice –... roboty budowlane
77 ZDW-DI3-271-17/12 Budowa obwodnicy Grybowa - studium wykonalności z elementami... usługi
78 ZDW-DI-3-271-18/12 Budowa obejścia Gorlic - studium wykonalności z elementami koncepcji... usługi
79 ZDW-DI-3-271-30/12 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Zielonek... usługi
80 ZDW-DI-3-271-45/12 Opracowanie studium wykonalności dla obwodnicy miasta Słomniki. usługi
81 ZDW-DI-3-271-61/12 Wielowariantowa koncepcja budowy I etapu obwodnicy Koszyc –... usługi
82 ZDW-DI3-271-70/12 System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego - Dostawa... dostawy
83 ZDW-DI-3-271-79/12 "Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik... usługi
84 ZDW-DI3-271-7/13 „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I” Budowa... roboty budowlane
85 ZDW-DI-3-271-25/13 Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Tarnów –... usługi
86 ZDW-DI-3-271-33/13 „Budowa południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej... usługi
87 ZDW-DI3-271-45/13 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica Zdrój odc. 010 km... usługi
88 ZDW-DI-3-271-39/13 Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. dostawy
89 ZDW-DI-3-271-52/13 Budowa obwodnicy Krynicy Zdroju w ciągu DW nr 981 i DW nr 971 -... usługi
90 ZDW-DI3-271-55/13 „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I” Budowa... roboty budowlane
Strona 6 z 22