Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-80/23 Zachodnia obwodnica Zielonek etap II – opracowanie dokumentacji... usługi
2 ZDW-DN-4-271-76/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
3 ZDW-DN-4-271-52/23 Dostawa i montaż stacji meteo dostawy
4 ZDW-DN-4-271-55/23 Zachodnia obwodnica Zielonek etap II – opracowanie dokumentacji... usługi
5 ZDW-DN-4-271-50/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
6 ZDW-DN-4-271-18/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
7 ZDW-DN-4-271-16/23 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
8 ZDW-DN-4-271-13/23 Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-10/23 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-7/23 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-8/23 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 –... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-3/23 Wprowadzenie języka ukraińskiego do elementów systemu Małopolska... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1/23 Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
14 ZDW-DN-4-271-2/23 Rozbudowa funkcjonalności systemu centralnego zarządzającego... usługi
15 ZDW-DN-4-271-133/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
Strona 1 z 22