Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DI-3-271-83/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów... usługi
62 ZDW-DI-3-271-90/11 Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 975 w m. Zakliczyn z... roboty budowlane
63 ZDW-DI-3-271-91/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów... usługi
64 ZDW-DI-3-271-92/13 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95,oleju napędowego do samochodów... dostawy
65 ZDW-DI-3-271-94/13 Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Energetyków do włączenia... usługi
66 ZDW-DI-3-271-95/10 Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce roboty budowlane
67 ZDW-DI-3-271-98/11 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - DW... roboty budowlane
68 ZDW-DI3-271-101/13 „Studium Wykonalności, wielowariantowa koncepcja, program... usługi
69 ZDW-DI3-271-105/11 Obwodnica Wojnicza Zadanie I-część północna roboty budowlane
70 ZDW-DI3-271-11/12 Studium ruchowe dostępności do autostrady A-4 i linii kolejowej E30... usługi
71 ZDW-DI3-271-114/11 Obwodnica Gdowa ETAP I roboty budowlane
72 ZDW-DI3-271-115/11 „OBWODNICA OLKUSZA – ETAP I” roboty budowlane
73 ZDW-DI3-271-119/11 „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów... usługi
74 ZDW-DI3-271-17/12 Budowa obwodnicy Grybowa - studium wykonalności z elementami... usługi
75 ZDW-DI3-271-25/11 „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów... usługi
Strona 5 z 22