Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-91/20 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz roboty budowlane
2 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
3 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
4 ZDW-DI-3-271-79/12 "Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik... usługi
5 ZDW-DI-3-271-112/13 "Wielowariantowa koncepcja przebudowy DW nr 973 na odcinku Żabno –... usługi
6 ZDW-DI-3-271-67/10 "Zielone Ekrany" w pasie drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku Skała... usługi
7 ZDW-DN-4-271-82/21 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 i oleju napędowego do samochodów... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
9 ZDw-DN-4-271-106/15 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
10 ZP 1 X/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
11 ZDW-DI-3-271-122/11 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
12 ZDW-DI-3-271-92/13 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95,oleju napędowego do samochodów... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-99/22 Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń... usługi
14 ZDW-DN-4-271-119/22 Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń... usługi
15 ZDW-DN-4-271-89/18 Budowa / przebudowa DW 973 na odcinku od mostu na rz. Wiśle w... usługi
Strona 1 z 22