Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-25/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
122 ZDW-DN-4-271-29/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w... roboty budowlane
123 ZDW-DN-4-271-12/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą... usługi
124 ZDW-DN-4-271-89/18 Budowa / przebudowa DW 973 na odcinku od mostu na rz. Wiśle w... usługi
125 ZDW-DN-4-271-88/18 Obwodnica Koszyc roboty budowlane
126 ZDW-DN-4-271-87/18 Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 –... roboty budowlane
127 ZDW-DN-4-271-84/18 Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... usługi
128 ZDW-DN-4-271-57/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
129 ZDW-DN-4-271-62/18 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
130 ZDW-DN-4-271-60/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania p.n. Budowa nowego... usługi
131 ZDW-DN-4-271-53/18 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
132 ZDW-DN-4-271-55/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
133 ZDW-DN-4-271-56/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
134 ZDW-DN-4-271-52/18 Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Operatora... usługi
135 ZDW-DN-4-271-48/18 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
Strona 9 z 22