Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 312
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-2/18 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana... usługi
137 ZDW-DN-4-271-4/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w... usługi
138 ZDW-DN-4-271-5/18 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna... roboty budowlane
139 ZDW-DN-4-271-1/18 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
140 ZDW-DN-4-271-98/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
141 ZDW-DN-4-271-97/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
142 ZDW-DN-4-271-89/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
143 ZDW-DN-4-271-86/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna... roboty budowlane
144 ZDW-DN-4-271-82/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
145 ZDW-DN-4-271-80/17 Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... roboty budowlane
146 ZDW-DN-4-271-81/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
147 ZDW-DN-4-271-77/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
148 ZDW-DN-4-271-79/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 1: Szczawa – Kamienica –... roboty budowlane
149 ZDW-DN-4-271-63/17 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami roboty budowlane
150 ZDW-DN-4-271-70/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
Strona 10 z 21