Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
151 ZDW-DN-4-271-98/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
152 ZDW-DN-4-271-97/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
153 ZDW-DN-4-271-89/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
154 ZDW-DN-4-271-86/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna... roboty budowlane
155 ZDW-DN-4-271-82/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
156 ZDW-DN-4-271-80/17 Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... roboty budowlane
157 ZDW-DN-4-271-81/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
158 ZDW-DN-4-271-77/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
159 ZDW-DN-4-271-79/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 1: Szczawa – Kamienica –... roboty budowlane
160 ZDW-DN-4-271-63/17 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami roboty budowlane
161 ZDW-DN-4-271-70/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
162 ZDW-DN-4-271-72/17 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa, zadanie 2... roboty budowlane
163 ZDW-DN-4-271-69/17 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
164 ZDW-DN-4-271-65/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
165 ZDW-DN-4-271-66/17 OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 –... roboty budowlane
Strona 11 z 22