Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-69/22 Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich roboty budowlane
47 ZDW-DN-4-271-23/22 Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 – opracowanie dokumentacji... usługi
48 ZDW-DN-4-271-19/22 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964... roboty budowlane
49 ZDW-DN-4-271-46/22 Budowa nowego przebiegu DW 774 (od skrzyżowania ul. Kmity z ul... usługi
50 ZDW-DN-4-271-22/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
51 ZDW-DN-4-271-11/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
52 ZDW-DN-3-271-47/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
53 ZDW-DN-3-271-35/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
54 ZDW-DN-4-271-29/22 Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
55 ZDW-DN-4-271-30/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
56 ZDW-DN-4-271-8/22 Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich roboty budowlane
57 ZDW-DN-4-271-7/22 Obwodnica Szczurowej roboty budowlane
58 ZDW-DN-4-271-6/22 Rozbudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice roboty budowlane
59 ZDW-DN-4-271-103/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy... usługi
60 ZDW-DN-4-271-100/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Jabłonki w... usługi
Strona 4 z 22