Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 318
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-11/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
47 ZDW-DN-3-271-47/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
48 ZDW-DN-3-271-35/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
49 ZDW-DN-4-271-29/22 Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
50 ZDW-DN-4-271-30/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
51 ZDW-DN-4-271-8/22 Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich roboty budowlane
52 ZDW-DN-4-271-7/22 Obwodnica Szczurowej roboty budowlane
53 ZDW-DN-4-271-6/22 Rozbudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-103/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy... usługi
55 ZDW-DN-4-271-100/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Jabłonki w... usługi
56 ZDW-DN-4-271-94/21 Utrzymanie i administrowanie systemami ITS usługi
57 ZDW-DN-4-271-96/21 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
58 ZDW-DN-4-271-93/21 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
59 ZDW-DN-4-271-70/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
60 ZDW-DN-4-271-83/21 Obwodnica Wolbromia – etap III roboty budowlane
Strona 4 z 22