Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-94/21 Utrzymanie i administrowanie systemami ITS usługi
62 ZDW-DN-4-271-96/21 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
63 ZDW-DN-4-271-93/21 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
64 ZDW-DN-4-271-70/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
65 ZDW-DN-4-271-83/21 Obwodnica Wolbromia – etap III roboty budowlane
66 ZDW-DN-4-271-82/21 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 i oleju napędowego do samochodów... dostawy
67 ZDW-DN-4-271-85/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
68 ZDW-DN-4-271-84/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
69 ZDW-DN-4-271-78/21 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
70 ZDW-DN-4-271-80/21 Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II – opracowanie... usługi
71 ZDW-DN-4-271-69/21 Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94... usługi
72 ZDW-DN-4-271-58/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
73 ZDW-DN-4-271-66/21 Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w ciągu DW 781 – opracowanie... usługi
74 ZDW-DN-4-271-50/21 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
75 ZDW-DN-4-271-52/21 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
Strona 5 z 22