Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-49/21 Rozbudowa / przebudowa DW 969 w m. Zabrzeż w związku z przebiegiem... usługi
77 ZDW-DN-4-271-56/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
78 ZDW-DN-4-271-48/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
79 ZDW-DN-4-271-47/21 Studium korytarzowe układu tras rowerowych uzupełniających... usługi
80 ZDW-DN-4-271-19/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
81 ZDW-DN-4-271-12/21 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna – etap 2 roboty budowlane
82 ZDW-DN-4-271-1/21 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
83 ZDW-DN-4-271-95/20 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 roboty budowlane
84 ZDW-DN-4-271-91/20 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz roboty budowlane
85 ZDW-DN-4-271-92/20 Rozbudowa / przebudowa DW 973 na terenie gminy Gręboszów –... usługi
86 ZDW-DN-4-271-90/20 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ Zadanie 1 roboty budowlane
87 ZDW-DN-4-271-88/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania... usługi
88 ZDW-DN-4-271-84/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
89 ZDW-DN-4-271-85/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
90 ZDW-DN-4-271-87/20 Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu... usługi
Strona 6 z 22