Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.07.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
"Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem"
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 1VII/09
Wadium:
25 000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 09.09.2009 r.
Numer umowy: 104/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Schmidt Polska Sp. z o.o.
ul. Skrajna 80 A, 25-650 Kielce
Przedmiot umowy: Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem
Oryginał umowy znajduje się w ZDW- Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamóień Publicznych