Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.08.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie w sezonie zimowym 2009/2010 z podziałem na 2 zadania Specyfikacja wraz z załącznikami zostanie załączona po opublikowaniu ogłoszenia w DUUE
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/ZP-20/2009
Wadium:
3 700,00 PLN w tym: Zadanie nr 1)1400,00 PLN, Zadanie nr 2) 2300,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Zadanie nr 1
Data zawarcia umowy: 13.10.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-74/ZP-20/2009
Przedmiot umowy: Zadanie nr 1) Dostawa soli drogowej DR niezbrylowanej luzem w ilości 600 ton na plac składowy do obwodu drogowego w Ciężkowicach ul. Równa 10, 33-190 Ciężkowice:
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: POLDIM S.A.. 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 37 A
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów
Zadanie nr 2
Data zawarcia umowy: 13.10.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-75/ZP-20/2009
Przedmiot umowy: Zadanie nr 2) dostawa soli drogowej DR niezbrylowanej luzem w ilości 1000 ton na plac składowy do obwodu drogowego w Sieradzy, Sieradza 229, 33-240 Żabno:
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: POLDIM S.A.. 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 37 A
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów