Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
26.08.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez RDW w Myślenicach w sezonie 2009/2010.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-30/2009
Wadium:
1.000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 19.10.2009r
Numer umowy : 66/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Produkcyjne ”GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta
Będkowska Spółka Jawna, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice

Przedmiot umowy:
„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez RDW w Myślenicach w sezonie 2009/2010”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.