Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.06.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja drogi woj. Nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP3IV/09
Wadium:
400000PLN
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 29.07.2009 r.

Numer umowy: 94/2009/ZDW

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA: Konsorcjum : POLDIM S.A. ul.Kochanowskiego 37a,33-100 Tarnów - Lider Konsorcjum , GODROM Sp.z o.o. ul.Kołłątaja 5 , 38-300 Gorlice – Partner Konsorcjum.

Przedmiot umowy: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów – Konieczna.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść umowy do wgladu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych