Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.06.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego– drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce w sezonie 2009/2010 z podziałem na 5 zadań.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-9/2009
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr : RDW-K-V-24/2009 z dnia 15.06.2009pomiędzy ZDW RDw Kraków a Zakład Usług Komunalnych 32-602Oświęci ul.Bema 12A
Zimowe utrzymanie drogi woj.nr 933 .
Umowa nr RDW-K-V-25/2009 z dn.15.06.2009 pomiędzy ZDw-RDw w Krakowie z/s w Rząsce a ZUK 32-602 Oświęcim ul.Bema 12A
Zimowe utrzymanie drogi woj.948
Umowa nr : RDW-K-V-28/2009 z dn.15.06.2009 pomiędz ZDW RDW Kraków a Konsorcjum Firm Alba MPO Sp z o.o. ul.Kulczewska 2 ,32-300 Olkusz a a ALBA MPGK sp z o.o.
ul.Starocmentarna 2 ,41-300 Dąbrowa Górnicza
Zimowe utrzymanie drogi woj.791.
Umowa nr RDW-K-V-29/2009 z dn.15.06.2009 pomiędzy ZDWRDW Kraków a p.Kazimierz Kmiecik zam.32-435 Krzczonów22.Zimowe utrzymanie drogi woj.781.
Oryginały umów znajduja się w siedzibie RDW Kraków Rząska ul.Sucha 44 pokój nr 5.