Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.04.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/2010 - drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, z podziałem na zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-01-IV/2009
Wadium:
32 200,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
NUMER UMOWY: 38/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 14 lipca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń, ul. Ustup 23b, 34-500 Zakopane.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/2010 – drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, z podziałem na zadania” – dot. zad. nr 1 – w skład którego wchodzą drogi nr 958 Chabówka – Zakopane odc. nr 010 od km 0 000 – odc. nr 080 do km 14 620 i nr 959 Chochołów – gr. państwa odc. nr 010 od km 0 000 do km 1 085 (łącznie 46,7 km), standard II.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

NUMER UMOWY: 39/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 14 lipca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń, ul. Ustup 23b, 34-500 Zakopane.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/2010 – drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, z podziałem na zadania” – dot. zad. nr 2 – w skład którego wchodzą drogi nr 960 Czarna Góra – Łysa Polana – gr. państwa odc. nr 010 od km 0 000 – odc. nr 030 do km 3 428 i nr 961 Poronin – Bukowina Tatrzańska odc. nr 010 od km 0 000 do km 7 657 (łącznie 20,8 km), standard II.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

NUMER UMOWY: 40/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 14 lipca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Firma Transportowo – Usługowo - Handlowa „ŚLIWKA” Władysław Gut, ul. Kościuszki 34B, 34-520 Poronin.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/2010 – drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, z podziałem na zadania” – dot. zad. nr 3 – w skład którego wchodzi droga nr 969 Nowy Targ – Krościenko n/Dunajcem odc. nr 010 od km 0 000 – odc. nr 080 do km 6 942 (łącznie 30,0 km), standard II.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

NUMER UMOWY: 41/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 14 lipca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: „Firma Usługowo – Handlowa” Jan Pajor, Bilsko 101, 33-314 Łososina Dolna.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/2010 – drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, z podziałem na zadania” – dot. zad. nr 5 – w skład którego wchodzi droga nr 975 Bujne – Dąbrowa odc. nr 250 od km 0 000 – odc. nr 290 do km 6 973 (łącznie 20,8 km), standard II.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

NUMER UMOWY: 42/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 14 lipca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: „TRANS – KONSPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grottgera 3, 33-300 Nowy Sącz.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/2010 – drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, z podziałem na zadania” – dot. zad. nr 6 – w skład którego wchodzi droga nr 981 Stróże – Krynica Zdrój odc. nr 060 od km 0 000 – odc. nr 150 do km 3 756 (łącznie 33,1 km), standard II.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

NUMER UMOWY: 68/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 18 września 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: F.H.U "TRANSROL", Biała Niżna 468, 33-330 Grybów.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w sezonie 2009/2010 – drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, z podziałem na zadania” – dot. zad. nr 4 – w skład którego wchodzi droga nr 971 Powroźnik – Piwniczna Zdrój odc. nr 020 od km 0 000 – odc. nr 080 do km 2 667 (łącznie 32,0 km), standard II.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.