Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.06.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego– drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach w sezonie 2009/2010 z podziałem na 9 zadań.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-12/2009
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 10.07.2009r
Numer umowy : 33/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77, 32-100 Proszowice

Przedmiot umowy:
„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach w sezonie 2009/2010 z podziałem na 9 zadań”. - zad. nr 5

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.