Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.10.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – Zadanie 4 – Rozbudowa systemu – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług: Rozbudowa systemu centralnego zarządzającego systemem MKA, rozbudowa aplikacji mobilnej iMKA i rozbudowa aplikacji mobilnej iMKA-S
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-67/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 202/2020/ZDW
data zawarcia: 28.10.2020 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
ELTE GPS Sp. z o.o. ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków
przedmiot umowy: Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – Zadanie 4 – Rozbudowa systemu – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług: Rozbudowa systemu centralnego zarządzającego systemem MKA, rozbudowa aplikacji mobilnej iMKA i rozbudowa aplikacji mobilnej iMKA-S.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych