Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.06.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego– drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie w sezonie 2009/2010 z podziałem na 5 zadań
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/ZP-16/2009
Wadium:
Zadanie nr1)1890,00 PLN, Zadanie nr 2) 1120,00 PLN, Zadanie nr 3) 1295,00 PLN, Zadanie nr 6) 2019,00 PLN, Zadanie nr 7) 2086,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Zadanie nr 1
Data zawarcia umowy: 10.08.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-53/ZP-16/2009
Przedmiot umowy: Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz pozimowym oczyszczaniem dróg objętych zadaniem nr 1 w skład, którego wchodzi droga nr 768 na odcinku Szczurowa – Brzesko, długość odcinka 18,9 km
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Brzesku Sp. z o.o., 32-800 Brzesko ul. Przemysłowa 18
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów
Zadanie nr 2
Data zawarcia umowy: 10.08.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-54/ZP-16/2009
Przedmiot umowy: Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz pozimowym oczyszczaniem dróg objętych zadaniem nr 2 w skład, którego wchodzi droga nr 982 na odcinku Szczucin – Słupiec, długość odcinka 11,20 km
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: POLDIM S.A.. 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 37 A
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów
Zadanie nr 3
Data zawarcia umowy: 10.08.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-55/ZP-16/2009
Przedmiot umowy: Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz pozimowym oczyszczaniem dróg objętych zadaniem nr 3 w skład, którego wchodzi droga nr 984 na odcinku Lisia Góra – Nowa Jastrząbka, długość odcinka 13,40 km
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: POLDIM S.A.. 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 37 A
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów
Zadanie nr 6
Data zawarcia umowy: 10.08.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-56/ZP-16/2009
Przedmiot umowy: Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz pozimowym oczyszczaniem dróg objętych zadaniem nr 6 w skład, którego wchodzi droga nr 977 na odcinku Tarnów – Tuchów (klasztor), długość odcinka 13,10 km
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: Firma Produkcyjno Handlowo Usługową „MAX-BUD” Jacek Lichy Spółka Jawna z siedzibą ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów
Zadanie nr 7
Data zawarcia umowy: 10.08.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-57/ZP-16/2009
Przedmiot umowy: Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz pozimowym oczyszczaniem dróg objętych zadaniem nr 7 w skład, którego wchodzi droga nr 980 na odcinku Rzepiennik Strzyżewski – Biecz, długość odcinka 19,20 km
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: Firma Produkcyjno Handlowo Usługową „MAX-BUD” Jacek Lichy Spółka Jawna z siedzibą ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów