Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.06.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II. Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II -zadanie 1: Modernizacja drogi woj. nr 780 w km: 9 028-10 040; 10 230-11 000; 11 200-11 800; 12 400-15 100. Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II -zadanie 2: Modernizacja drogi woj. nr 780 w km: 18 730-23 900; 33 600-34 200; 34 400-38 450. Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II - zadanie 3: Modernizacja drogi woj. nr 780 w km: 39 600-49 100; 49 500-51 050 Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II - zadanie 4: przebudowa mostu nad rzeką Sanką w km: 11 100, wraz z dojazdami w km: 11 000-11 200 drogi woj. nr 780
Numer postępowania / zamówienia:
ZP1VI/09
Wadium:
Zadanie 1 - 100 000 PLN; Zadanie 2 - 150 000 PLN; Zadanie 3 - 150 000 PLN; Zadanie 4 - 20 000 PLN.
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
zadanie 1
Data zawarcia umowy: 17.09.2009 r.
Numer umowy: 107/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: STRABAG S.A.ul. Brechta 7,03-472 Warszawa
Przedmiot umowy: Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II -
zadanie 1: Modernizacja drogi woj. nr 780 w km: 9 028-10 040; 10 230-11 000; 11 200-11 800; 12 400-15 100.

zadanie 2
Data zawarcia umowy: 17.09.2009 r.
Numer umowy: 108/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: STRABAG S.A.ul. Brechta 7,03-472 Warszawa
Przedmiot umowy: Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II -
zadanie 2: Modernizacja drogi woj. nr 780 w km: 18 730-23 900; 33 600-34 200; 34 400-38 450.


zadanie 3
Data zawarcia umowy: 14.09.2009 r.
Numer umowy: 106/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: POLDIM S.A. ul.Kochanowskiego 37a,33-100 Tarnów
Przedmiot umowy: Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II -
zadanie 3: Modernizacja drogi woj. nr 780 w km: 39 600-49 100; 49 500-51 050.

zadanie 4
Data zawarcia umowy: 17.09.2009 r.
Numer umowy: 109/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: REMOST Marek Drygała, Jan Drygała Budowa i Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy 32-070 Czernichów 511
Przedmiot umowy: Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II -
zadanie 4: przebudowa mostu nad rzeką Sanką w km: 11 100, wraz z dojazdami w km: 11 000-11 200 drogi woj. nr 780.

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych