Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 383
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWJ-271/2-2/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
32 RDWJ-271/2-3/12 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 8 zadań dostawy
33 RDWJ-271/2-3/13 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... usługi
34 RDWJ-271/2-4/12 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 8 zadań usługi
35 RDWJ-271/2-4/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 3 zadania dostawy
36 RDWJ-271/2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
37 RDWJ-271/2-5/12 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... usługi
38 RDWJ-271/2-5/13 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
39 RDWJ-271/2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... roboty budowlane
40 RDWJ-271/2-6/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 3 zadania dostawy
41 RDWJ-271/2-6/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
42 RDWJ-271/2-6/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
43 RDWJ-271/2-7/15 Bieżące utrzymanie klombów na rondach zlokalizowanych w ciągu DW 776... roboty budowlane
44 RDWJ-271/2-8/10 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... usługi
45 RDWJ-271/2-8/11 Sprzedaż mieszanki materiałów do zimowego utrzymania dróg usługi
Strona 3 z 26