Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 384
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 RDWK-271-1-4/2013 Sprzedaż zbędnych kontenerów znajdujących się w Obwodzie Drogowym... dostawy
62 ZDW-DN-8-271-ZMW/9/2013 „Dostawę 2.500 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
63 ZDW-DN-8-271-ZMW/8/2013 "Sprzedaż samochodów z podziałem na 5 zadań" dostawy
64 ZDW-DN-8-271-ZMW/14/2013 "Sprzedaż samochodów z podziałem na 3 zadania" dostawy
65 RDWM-271-2-5/13 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
66 ZDW-DN-8-271-ZMW/15/2013 "Sprzedaż samochodów z podziałem na 2 zadania" dostawy
67 RDWK-271-1-9/2013 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
68 RDWJ-271/2-5/13 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
69 RDWK-271-10/23 Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg . dostawy
70 RDWK-271-1-11/2013 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
71 RDWK-271-1-12/13 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
72 RDWK-271-1-13/2013 Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg. dostawy
73 RDWT-271-2-9/13 „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg - SOLARKA... dostawy
74 RDWK-271-1-14/2013 Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg. dostawy
75 ZDW-DN-8-271-ZMW/26/2013 „Dostawę 3.000 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
Strona 5 z 26