Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 384
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
181 RDWNS-271-3-2/16 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
182 ZDW-DU3-221/3/2016 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
183 ZDW-DU-3-221/2/2016 „Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56” : - lokal... usługi
184 RDWJ-271/2-2/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
185 RDWNS-271-3-1/16 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... dostawy
186 ZDW-DU-3-221/1/2016 „Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56 : - lokal... usługi
187 RDWT-271-2-2/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
188 RDWT-271-2-1/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
189 RDWT-271-2-29/15 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
190 RDWT-271-2-26/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na pięć zadań dostawy
191 RDWK-271-1-5/2015 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
192 RDWJ-271/2-7/15 Bieżące utrzymanie klombów na rondach zlokalizowanych w ciągu DW 776... roboty budowlane
193 ZDW-DU-3-221-7/2015 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
194 ZDW-DU-3-221-6/2015 „Wynajem lokali użytkowych : Lokal użytkowy o pow. 30,0m2 w budynku... usługi
195 RDWK-271-1-3/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
Strona 13 z 26