Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 384
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
286 ZDW-DN-8-221-3/2013 Wynajem terenów przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie przeznaczonych na... usługi
287 RDWK-271-1-1/13 Sprzedaż zbędnych kontenerów znajdujących się w Obwodzie Drogowym... dostawy
288 RDWK-271-1-2/13 Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na... dostawy
289 ZDW-DN-8-221-2/2013 Wynajem lokali użytkowych : Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 - lokal... usługi
290 ZDW-DN-8-221-1/2013 "Wynajem lokali użytkowych: Kraków, ul. Głowackiego 56 - lokal... usługi
291 RDWT-271-2-28/12 Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg - SOLARKA... dostawy
292 RDWT-271-2-29/12 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, ilość 50,26 m3 dostawy
293 RDWNS-271-3-5/12 „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i kontenerów... dostawy
294 RDWK-271-1-21/2012 Sprzedaż zbędnych kontenerów znajdujących się w Obwodzie Drogowym... dostawy
295 ZDW-DN-8-221-5/2012 Wynajem lokali użytkowych Zadanie 1 - Kraków, ul.Głowackiego 56 -... usługi
296 ZDW-DN-8-221-4/2012 Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
297 RDWNS-271-3-4/12 "Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i kontenerów... usługi
298 RDWT/271-2-23/12 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na dwa zadania dostawy
299 RDWK-271-20-2012 Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na... dostawy
300 RDWK-271-1-19/2012 Nazwa zamówienia: „Sprzedaż zbędnych kontenerów znajdujących się w... dostawy
Strona 20 z 26