Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 383
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
346 Sprzedaż soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 200 ton dostawy
347 6/2011 Nazwa:"Dzierżawa nieruchomości ZDW v Krakowie położonych w Obwodach... usługi
348 RDWJ-271/2-10/11 Sprzedaż mieszanki materiałów do zimowego utrzymania dróg usługi
349 5/2011 Dzierżawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg usługi
350 RDWJ-271/2-9/11 Sprzedaż mieszanki materiałów do zimowego utrzymania dróg usługi
351 ZDW-DN-8-221-4/2011 Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
352 RDWK-271-1-13/2011 1. Sprzedaż soli do zimowego utrzymania dróg . Obwód Drogowy Babice dostawy
353 RDWK-271-1-12/2011 1Sprzedaż soli i kruszywa do zimowego utrzymania dróg - Obwód... dostawy
354 RDWT-271-17/11 Sprzedaż soli drogowej do zimowego utrzymania dróg ilość 150 ton dostawy
355 RDWJ-271/2-8/11 Sprzedaż mieszanki materiałów do zimowego utrzymania dróg usługi
356 RDWNS-271-3-2/11 „Sprzedaż materiałów do zimowego utrzymania dróg, z podziałem na 2... dostawy
357 RDWM-271-2-10/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
358 RDWNS-271-3-1/11 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... usługi
359 RDWT-64-45/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
360 RDWK-271-1-8/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
Strona 24 z 26