Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.06.2011
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Krakowie z/s w Rząsce z podziałem na dwa zadania.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-8/11
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania: