Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.09.2011
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż materiałów do zimowego utrzymania dróg, z podziałem na 2 zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-3-2/11
Wadium:
Wymagane wadium w wysokości 3 250,00 zł., w tym: zad. nr 1 – 250,00 zł., zad. nr 2 – 3 000,00 zł.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 28 września 2011 r.
Numer umowy: 41/2011/RDW-NS
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
KUPUJĄCY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń 34-500 Zakopane ul. Ustup 23b
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż materiałów do zimowego utrzymania dróg, z podziałem na 2 zadania” - zadaniem nr 1.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Sekcja Przygotowania Robót, Uzgodnień i Zezwoleń.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Sekcja Przygotowania Robót, Uzgodnień i Zezwoleń.

Data zawarcia umowy: 28 września 2011 r.
Numer umowy: 42/2011/RDW-NS
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
KUPUJĄCY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń 34-500 Zakopane ul. Ustup 23b
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż materiałów do zimowego utrzymania dróg, z podziałem na 2 zadania” - zadaniem nr 2.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Sekcja Przygotowania Robót, Uzgodnień i Zezwoleń.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Sekcja Przygotowania Robót, Uzgodnień i Zezwoleń.