Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.10.2011
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
dzierżawa
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
"Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie położononych w Obwodach Drogowych jako infrastruktury towarzyszącej kompleksowemu letniemu i zimowemu utrzymaniu dróg Województwa Małopolskiego w latach 2011/2014"
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-8-221-10/2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania: