Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.01.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż samochodu osobowego TICO
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-1/2012
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa Kupna sprzedaży samochodu nr : 10/2012/ZDW z dn: 24.01.2012
Sprzedający : Zarząd Dróg Wojewódzkich,30-085 Kraków ,ul.Głowackiego 56
Kupujący : P.Adam Kruszyna zam.Biskupice 124 ,32-020 Wieliczka prowadzącym działalność gospodarczą pn: Adam Kruszyna F.H.U . Adim-Pomoc drogowa.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW Kraków, ul.Głowackiego 56.