Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.08.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i kontenerów z podziałem na 19 zadań
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-3-3/12
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Umowa:
NUMERY UMÓW: 25/2012/RDW-NS, 26/2012/RDW-NS, 27/2012/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMÓW: 20 września 2012 r.
KUPUJĄCY: ADF Polska s.c. D. Krupa J. Pelc 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Oleśnicka 12e
Przedmiot umowy: „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i kontenerów z podziałem na 19 zadań” – dot. zad. nr 2, 3, 19

NUMER UMOWY: 28/2012/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOW: 20 września 2012 r.
KUPUJĄCY: Jan Adamczyk Roboty ziemne Usługi sanitarne i pokrewne 34-404 Klikuszowa, Lasek 120
Przedmiot umowy: „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i kontenerów z podziałem na 19 zadań” – dot. zad. nr 9

NUMERY UMÓW: 29/2012/RDW-NS, 30/2012/RDW-NS, 31/2012/RDW-NS, 32/2012/RDW-NS, 33/2012/RDW-NS, 34/2012/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMÓW: 21 września 2012 r.
KUPUJĄCY: Jakub Matuła Berest 53, 33-380 Krynica Zdrój
Przedmiot umowy: „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i kontenerów z podziałem na 19 zadań” – dot. zad. nr 4, 7, 8, 11, 12, 13

NUMER UMOWY: 35/2012/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOW: 24 września 2012 r.
KUPUJĄCY: Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna „ROL” Sierockie 51, 34-425 Dunajec Biały
Przedmiot umowy: „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i kontenerów z podziałem na 19 zadań” – dot. zad. nr 6

NUMERY UMÓW: 37/2012/RDW-NS, 38/2012/RDW-NS, 39/2012/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMÓW: 26 września 2012 r.
KUPUJĄCY: Firma Handlowo - Usługowa FEDKO Spółka Jawna 33-318 Gródek nad Dunajcem 244
Przedmiot umowy: „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i kontenerów z podziałem na 19 zadań” – dot. zad. nr 1, 10, 18

SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.